maandag 28 juli 2014

Waarom vervolg je Mij?

Handelingen 9:4
‘.. en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?’

Waarom vervolg je Mij? Deze vraag voor Paulus was bedoeld om hem eens over zichzelf te laten nadenken. Waarom doe je dit eigenlijk? Zoek je jezelf? Zoek je bevestiging? Zoek je eer van mensen? Je kunt beter Jezus zoeken en leven. Op de plaats waar deze vraag werd gesteld, kwam Paulus op het keerpunt van zijn leven. Hij zou daarna een totaal ander mens worden. Soms is het goed om even stil te worden gezet bij de vraag: waarom doe je dit? Jezus wist precies waarom Hij de dingen deed, Hij zocht de eer van Zijn Vader. Hij wilde niets liever, dan dat de aarde Gods karakter leerde kennen. Hij is niet een God die mensen vervolgt, omdat ze het verkeerde geloven en doen. Hij is een Vader, die Zijn kinderen zoekt en bevrijdt. Paulus werd bevrijd op weg naar Damascus. In plaats van een hater werd hij een liefhebber. In plaats van een vervolger een zoeker en helper. Je leven verandert door de ontmoeting met Jezus. Je ontmoet dan Gods vergeving en liefde. Hij veroordeelt niet, maar omarmt. Hij brengt je uit gebondenheid naar vrijheid, uit angst naar vrede, uit onrust naar rust.