maandag 11 augustus 2014

Altijd zegen

Jeremia 17:7-8
‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.’

Er zijn voor God maar twee soorten mensen, de ene die op de Heer vertrouwt en de ander die dat niet doet. Die ander vertrouwt op zichzelf of op wat anderen zeggen. Het gevolg is dat zo iemand met alle winden meewaait. Als het koud is, klaagt hij over de kou en als de hitte komt, over de hitte. Het is een boom die dan weer wat blad heeft, dan weer verdort. Maar degene die op de Heer vertrouwt is een gezegende. Hij leeft niet van de seizoenen en van de weersinvloeden, maar van Gods trouw. Wie Jezus als Heer heeft, is zo’n altijd groene boom. In Hem dragen we voortdurend vrucht en doorstaan we elke situatie. We merken de hitte niet, omdat we op Jezus letten. Hij is onze bron, niet de zon of de regen. Onze wortels gaan diep, geworteld in de liefde stroomt Gods kracht door ons heen. Onze vrede en vreugde zijn vruchten van het kennen van Hem. Gezegend hij, wiens toeverlaat de Heer is.