vrijdag 1 augustus 2014

De goede belijdenis

Hebree├źn 4:14
‘Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.’

Het oude verbond, gebaseerd op menselijke gerechtigheid, kon niemand redden. Het was een verbond met een vloek. Alleen door te offeren, kon Gods toorn worden afgewend. De hogepriester van het oude verbond was zelf ook een zondaar. Hij kon geen verzoening brengen voor wie dan ook. Maar het nieuwe verbond berust op Gods gerechtigheid. Het is een verbond met een zegen. Door een offer is er een eeuwige verzoening gekomen tussen God en mensen. De hogepriester Jezus offerde Zijn eigen bloed, eens voor altijd. Het is Zijn gerechtigheid die ons vrijpleit. Door Hem zijn we rechtvaardig en rein in Gods ogen. Die belijdenis moeten we vasthouden, wanneer we ons schuldig voelen, of worden aangeklaagd. We zijn voor eeuwig rechtvaardig en rein. Geliefde en gezegende kinderen van God.