maandag 25 augustus 2014

De kroon des levens

Jakobus 1:12
‘Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.’

Verzoekingen, beproevingen, hoe je die omstandigheden ook noemt, ze kunnen kritisch zijn voor je geloof. Jakobus noemt de verzoekingen een proef om te doorstaan. Dat kan alleen als je vasthoudt aan wat je gelooft, als je vasthoudt aan Gods liefde en trouw. Er komt een einde aan elke beproeving, het donkere dal is het eindpunt niet. De grootste beproeving voor Jezus was het kruis. Die drinkbeker moest Hij helemaal leegdrinken. Maar Hij verheugde zich over de vreugde die daarna zou komen. De kroon des levens, wat dat ook is en hoe dat ook voelt, is de bekroning voor de beproefden. Het leven is sterker dan de dood. De uitkomst sterker dan de beproeving. Maar in dat alles, schrijft Paulus, zijn we meer dan overwinnaar door Hem die ons heeft liefgehad. Jezus sleept ons erdoor. Hij is de Goede Herder die ons voorgaat, zelfs door het donkerste dal weet Hij de uitweg. We mogen vertrouwen op Hem die ons liefheeft en die Zijn leven met ons deelt.