maandag 4 augustus 2014

De overwinnaar is Jezus

Genesis 32:29
‘Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar.’

Deze gebeurtenis in het leven van Jakob bracht de ommekeer. Hij ontmoette God, streed met Hem tot de morgen [hoe toepasselijk], en gaf zich over. Voortaan zou hij niet Jakob, maar IsraĆ«l heten. Iemand die geworsteld had met God en mensen en had overwonnen. Hoe is toch uw naam? Paulus zou later zeggen: ‘Wie bent u Here?’ Het antwoord dat Jakob en Paulus krijgen is wonderbaar. Mijn naam is wonderbaar, Mijn naam is Jezus, Mijn naam is Redder, Ik ben, Vader. De worsteling van Jakob is symbolisch voor de worsteling die veel mensen hebben met God. We begrijpen veel dingen niet en willen het weten. Hoe zit dat toch? Wat is toch uw naam? Wie bent u nou eigenlijk? Gods antwoord is Jezus. Hij worstelde met God en mensen en overwon. Dat is Mijn naam, zegt God. Liefde is mijn naam, vergeving, zegen, leven. Wie zich gewonnen geeft, merkt dat het dag wordt. Een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Niet langer een worstelaar die op eigen kracht vertrouwt, maar een overwinnaar, die beseft dat de Ander voor hem heeft gestreden en strijdt.