vrijdag 22 augustus 2014

De strijd in je gedachten

2Corintiƫrs 10:5
‘We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen’

Geestelijke strijd is geen gevecht tegen mensen, maar tegen gedachten. Geestelijke strijd speelt zich af in je hoofd. Het zijn de leugens tegenover de waarheid, het is het verzet tegen de kennis van God, spitsvondigheden, redeneringen en twijfels die ons aan het wankelen kunnen brengen. Maar Paulus leert ons dat we die gedachten steeds moeten afbuigen en terugvoeren naar de gehoorzaamheid van Christus. Geestelijke strijd is een gevecht om de waarheid van Gods genade te ontkennen. Niemand vindt het raar om zonden te belijden, maar er is veel verzet tegen het niet meer belijden van zonden. God heeft alle zonden op Jezus gelegd en ze voorgoed weggedaan. Dat is in overeenstemming met de waarheid. Zo wil God gekend worden. Hij is een liefhebbende Vader, die Zijn geliefde Zoon gegeven heeft om de schuld van de wereld te verzoenen. Zoals de Farizeeƫrs zich verzet hebben tegen Jezus, zo is er nog steeds verzet tegen de genade die Hij openbaarde. Allerlei gedachten komen in ons op. Als alle zonden zijn weggedaan, waarom doe ik ze dan nog? Dat soort gedachten komen van een verkeerde bron. Dat soort gedachten moeten we terugbrengen naar de gehoorzaamheid van Christus. Niet wij zijn zonder zonden, maar Hij. Niet ons leven is beoordeeld en veroordeeld, maar dat van Hem. Door steeds weer naar Jezus te verwijzen, winnen we de strijd en blijven we vast staan op het fundament van genade.