donderdag 14 augustus 2014

Door Zijn striemen genezen

Jacobus 5:14
‘Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.’

Heerlijk, je bent ziek, roept de oudsten, ze zalven je met olie en hup, daar ben je beter. Wat zouden we graag willen dat het zo werkt. Maar deze tekst legt niet uit hoe het werkt. Deze tekst gaat over geloof, niet in de oudsten, niet in de olie, maar in het volbrachte werk van Jezus. Want dat is waar de oudsten en de olie op wijzen als het goed is. Zoals Jezus al onze schuld en al onze zonden heeft weggedragen, zo heeft Hij ook al onze ziektes en smarten weggedragen. Alle gevolgen van de zonde werden op Hem gelegd, Hij werd ervoor veroordeeld en zo heeft Hij verlossing gebracht. Wanneer we ziek worden, mogen we weten en geloven, dat Jezus daarvoor aan het kruis stierf. Niet om je ziek te maken, maar om je te genezen. Wanneer de ziekte zich manifesteert, mogen de oudsten van de gemeente Jezus verkondigen. Met olie als tastbaar symbool van Gods Geest die het leven van Jezus in ons zal openbaren. Het is een levendmakende Geest, die het werk van Jezus in ons aan het licht brengt. Niet de ziekte vertelt ons hoe het er met ons voorstaat, maar de Geest. In Christus hebben we verzoening, verlossing en genezing. Dat is wat de oudsten komen vertellen. Houd moed, Jezus heeft voor je genezing betaald met Zijn eigen bloed, met Zijn eigen lichaam. Door Zijn striemen ben je genezen.