woensdag 27 augustus 2014

Een Geest van inzicht om Hem te kennen

Efeziƫrs 1:17
‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.’

God heeft ons door de Heilige Geest veel geopenbaard, maar begrijpen we het ook? Die vraag hield Paulus bezig en kan ook ons bezighouden. Begrijpen we het allemaal wel goed, of gaat het ons alleen om kennis? Paulus legt uit dat het doel van het evangelie is om God te leren kennen. Maar dat kan alleen door persoonlijke omgang. Je kunt heel veel over iemand weten door wat anderen je hebben verteld, maar ken je dan die persoon? ‘Opdat u Hem zult kennen’, is het doel van het evangelie. Alle geopenbaarde kennis moet daartoe leiden, dat we niet bezig zijn met regels en de uitleg ervan, maar met de Vader. God de Vader wil gekend worden als vader, liefhebbende, vergevende, verzorgende, zegenende vader. Niets kan je nog scheiden van Zijn liefde. Niets kan je positie in Zijn nabijheid bedreigen. Je bent voor eeuwig bewoner van Zijn woning. Maar ken je Hem ook? Begrijp je wat het offer van Jezus betekent, dat de Vader op die manier Zijn liefde voor jou heeft bewezen? Dat al je schuld is verzoend, ook die van de toekomst? Dat de zonde en de dood geen rechten meer op je kunnen laten gelden? Brengt die kennis je bij Gods Vaderhart? Voel je je daar veilig en geborgen? Deel je je hart en gedachten, je wensen en verlangens met Hem? Dat is wat Paulus vraagt aan de EfeziĆ«rs. Bid voor jezelf om die Geest van inzicht in wat je is geleerd, zodat je meer gaat zien van wat werkelijk belangrijk is, Hem te kennen die jou liefheeft.