zondag 10 augustus 2014

Een glorieuze uitkomst

Romeinen 5:5
‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.’

Als er tijden van beproeving komen, zal er ook een tijd volgen van glorieuze uitkomst. Daar kun je zeker van zijn, zegt Paulus, want we hebben Gods liefde gekregen. Waar slaat dat op, zou je kunnen denken. Wat heeft het ene met het andere te maken? Alles. Wanneer je begrijpt dat je Gods liefde niet hebt gekregen vanwege je gedrag, maar omdat God van je houdt, dan komt de glorieuze uitkomst ook niet vanwege je gedrag, maar omdat God van je houdt. Als God je Zijn Geest heeft geschonken toen je nog een onwetend en zondig mens was, hoeveel te meer zal Hij je helpen nu je Zijn kind bent geworden. Beproevingen komen niet vanwege je gedrag, ze stoppen ook niet vanwege je gedrag. Beproevingen komen voor iedereen, maar de zegen die Gods kinderen hebben, is dat God de uitkomst heeft beloofd met heerlijkheid. Die hoop wordt niet beschaamd, omdat God ons Zijn liefde heeft geschonken en Zijn leven door de Heilige Geest. Ga je door een moeilijke tijd, wees er dan van verzekerd dat er een glorieuze toekomst wacht.