donderdag 28 augustus 2014

God is goed

Markus 10:18
‘En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.’

Als de mensen Jezus goed noemen, is dat absoluut waar. Jezus is goed. Maar Jezus wijst er op, dat alleen God goed is. Ik geloof dat Hij daarmee een hint geeft over wie Hij zelf is. Goed is het tegenovergestelde van slecht, of fout. Ieder mens is van nature slecht en fout, maar in plaats van dat te zeggen, benadrukt Jezus Gods goedheid. Het is Gods goedheid die Jezus laat zien en het is Gods goedheid die Hij zal openbaren aan het kruis. Niet de slechtheid van de mens moet centraal staan in ons denken, maar de goedheid van God. Al onze zonden zijn vergeven, omdat God goed is. Er is geen veroordeling meer, omdat God goed is. Er is geen angst of bedreiging meer, omdat God goed is. Ziekte, zonde en dood zijn ontwapend, omdat God goed is. We zijn gezegende mensen, omdat God goed is. Ook in de Bijbel vind je die goedheid bezongen in de psalmen. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid, lezen we dan. Hoe meer we nadenken en spreken over Gods goedheid, hoe minder we gericht zijn op onszelf. Inderdaad, God is goed en Jezus ook.