vrijdag 8 augustus 2014

Gods Geest doet het werk in jou

Galaten 3:3
‘Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?’

Gods Geest doet het werk in ons en niet onze inspanningen. Wij hebben Gods Geest niet onder controle en we voeren er ook geen heerschappij over. De enige manier om Gods Geest te laten werken is geloof. De rechtvaardige, en dat zijn we door Jezus geworden, leeft uit geloof. Gods Geest heeft ons overtuigt, dat alle zonden vergeven zijn en voorgoed weggedaan. Gods Geest leert ons wat Jezus heeft gedaan voor ons en wat de betekenis daarvan is. Gods Geest verheerlijkt Jezus. Gods Geest laat weten wat er in het hart van de Vader is en Gods Geest beschermt ons door het Woord in herinnering te brengen. Gods Geest praat met ons niet over onze fouten, maar alleen over Gods goedheid. Op de Geest moet je vertrouwen, niet op je eigen kracht of inzicht. Geloof dat God in je werkt en dat Hij weet wat Hij doet. Geloof dat Hij afmaakt wat Hij is begonnen en voed je met Gods beloftes.