woensdag 20 augustus 2014

Jezus is onze volmaakte hogepriester

Hebree├źn 8:3
‘Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren.’

De hogepriester vertegenwoordigt het volk bij God en God bij het volk. Als de hogepriester zijn werk niet goed doet, heeft dat gevolgen voor het volk. De hogepriester bracht gaven en offers aan God namens het volk. Nu Jezus onze hogepriester is geworden, treedt Hij voor ons op. Zijn werk bepaalt of we gerechtvaardigd zijn bij God. Omdat Hij maar een keer een offer hoefde te brengen, omdat dat ene offer volmaakt was, bepaalt dat ene offer alles voor ons. Niet ons gedrag, niet onze inspanningen, niet onze goede bedoelingen, maar het ene offer van Christus bepaalt onze positie bij God. Door een offer zijn we voor altijd gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd en verzoend. Daarom hoef je niet in de war te raken van je gedrag of van je gedachten. Die hebben geen effect op het ene volmaakte offer van Jezus. We hebben Hem als hogepriester nodig om in het voortdurende besef te blijven van onze volmaakte relatie met de Vader. Het enige offer dat wij kunnen brengen, is het offer van lof en aanbidding. De vrucht van onze lippen die Zijn naam belijden.