zondag 17 augustus 2014

Spreken met gezag

Markus 4:39
‘Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.’

Wie tegenwoordig spreekt tegen een meer of tegen de wind, wordt waarschijnlijk naar een psycholoog gestuurd. Je spreekt tegen mensen en tegen dieren, maar niet tegen dingen, zoals de wind, of een boom. Jezus deed dat wel, omdat Hij wist dat er kracht zat in wat Hij zei. Hij sprak met hemelse autoriteit tegen een verschrompelde hand, tegen de koorts, tegen ziekte en zelfs tegen een dode. Jezus kende de kracht van het gesproken woord, omdat Hij de waarheid van die woorden kende. Nadat Jezus had gesproken, ging de wind liggen en het meer werd stil. Jezus vraagt dan aan Zijn discipelen: ‘Waar was jullie geloof?’ Geloven wij dat we kunnen spreken tegen alles wat ons bedreigt? Doen we dat ook en wat zeggen we dan? Het gaat niet om formuleringen en bezweringen, zoals ‘in de naam van Jezus’, maar om geloof. Geloven we dat we bekleed zijn met dezelfde autoriteit als Jezus, omdat we een met Hem zijn? Je gaat anders leven en reageren op situaties als je beseft hoe Jezus je heeft bekleed met Zijn gerechtigheid, zodat je als koning kan heersen in dit leven. Niet over mensen, maar over elke situatie die je bedreigt. Spreek er tegen, kort en bondig, net als Jezus deed.