woensdag 13 augustus 2014

Vergeven ondanks pijn

Kolossenzen 3:13
‘Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.’

Mensen kunnen elkaar ongelooflijk veel pijn doen, bewust of onbewust. Toch zit die pijn in onszelf, omdat we het ons zo aantrekken en we zo weinig op Jezus letten. Pijn en vergeving zijn twee aparte zaken. Jezus kon vergeven toen Hij gekruisigd werd. Meer pijn kon Hem niet worden aangedaan. Maar Hij vergaf de mensen, omdat ze niet wisten wat ze deden. Ze beseften niet wat er geestelijk gebeurde. De duivel gaat regeren als we onszelf zielig vinden en van onszelf een slachtoffer maken. Maar wie Jezus laat regeren over zijn leven, vergeeft. Die blijft de leiding aan God geven. Hij zal uitkomst geven, Hij zal helen, Hij zal zegenen. Vergeven kan middenin je pijn. Genezen komt daarna. En of je ooit weer een goede relatie krijgt met degene die jou pijn deed, hangt van die ander af. Die moet jouw liefde en vertrouwen opnieuw verdienen. Relaties kunnen herstellen vanuit vergeving. Wanneer je beseft hoe schuldig je tegenover God stond, toen Hij jou al je zonden vergaf, is de ander vergeven eenvoudiger, ondanks de pijn.