zaterdag 13 september 2014

Aanvaard Gods liefde

1Johannes 4:17
‘Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.’

De liefde is een persoon, God is liefde. En deze liefde kwam Jezus aan ons openbaren. Hij deed dat ten diepste door voor ons te sterven aan het kruis. Zo bewees God Zijn liefde voor ons en vervolgens gaf Hij ons die liefde in bezit. De liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. We bezitten Gods liefde, Gods wezen, Gods leven, in ons binnenste. De liefde is bij ons, werkelijkheid geworden, deel van ons geworden. Dat geeft ons vertrouwen, want als God ons Zijn liefde heeft geschonken, het mooiste en wezenlijkste van wie Hij is, dan is er geen ruimte voor afwijzing, of vrees voor veroordeling meer. Gods liefde vraagt geen tegenprestatie, maar acceptatie. Aanvaard Gods liefde, aanvaard Zijn vergeving, aanvaard Zijn verzoening en aanvaard Zijn zegen. Hoe meer we leren aanvaarden, hoe blijer God van ons wordt.