vrijdag 19 september 2014

Abrahams God

Genesis 24:12
‘Toen zei hij: ‘HEER, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan:’

De oudste knecht van Abraham is op weg gegaan om voor Isaac een vrouw te vinden en nu vraagt hij de Heer om een teken. Opvallend is hoe hij God aanspreekt, God van mijn meester Abraham. Is het ook zijn eigen God? Hoe liet God zich kennen in die dagen? De knecht vraagt ook om een teken en dat teken krijgt hij ook. Het vragen om een teken is geen uiting van geloof, maar van onzekerheid, van ongeloof zelfs. Wat een verschil met hoe wij met God mogen leven. Jezus heeft ons de Vader laten zien en ons geleerd dat we op Hem kunnen vertrouwen. Hij weet wat we nodig hebben en schenkt ons meer dan we kunnen bidden of beseffen. Wij mogen de naam van Jezus gebruiken om in Gods tegenwoordigheid onze wensen bekend te maken. We hebben een eeuwig verbond dat onlosmakelijk is verbonden met Jezus. Door Hem hebben we vrijmoedig toegang tot Gods troon en kan niets en niemand ons scheiden van Zijn liefde. God is genadig, zoals ook in de tijd van Abraham. Kijk hoe de knecht een prachtige vrouw vindt voor Isaac. Alles wat God geeft is vol genade en goedheid. De tijden zijn veranderd, maar God is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.