maandag 15 september 2014

Dankzeggen voor het nieuwe verbond

MattheĆ¼s 26:27
[27-28] ‘En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’

Jezus gaf zijn lichaam en zijn bloed voor de schuld van de wereld. Zijn ene offer aan het kruis verzoende de wereld met God. Alle schuld is vergeven, alle zonden weggedaan, voorgoed, voor eeuwig, voor altijd. Hoe kan het dan toch, dat bij veel gelovigen hun denken en leven geconcentreerd is rondom het zondebesef? Het antwoord is simpel, dat is ze geleerd. Jezus spreekt de dankzegging uit over de beker van het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat zouden we allemaal moeten doen. Dankzeggen voor het bloed van Jezus, dat alle zondaren reinigde. Dankzeggen voor het lichaam van Christus aan het kruis dat alle zondaren liet sterven met Hem. En dankbaar zijn voor de opstanding waardoor elke gewezen zondaar een kind van God werd.