vrijdag 12 september 2014

De Heer is mijn banier

Exodus 17:15
‘Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’.’

De staf van Mozes was omhoog geheven tot de overwinning op Amalek was behaald. Dat had veel moeite gekost, maar Mozes was geholpen door AƤron en Hur. Ze hadden zijn armen ondersteund, zodat de staf niet zakte en het volk niet verloor. Mozes begreep heel goed dat het niet de staf was die hem de overwinning had gegeven. God zelf was de banier, het vaandel dat de overwinning verkondigde. Mozes had geloofd in de woorden van God: 'Houd de staf, waarmee je uit Egypte bent gered, de staf waarmee je door de doodsrivier bent gegaan, overeind.' Die staf is het symbool van wat Jezus deed. Hij maakte een weg door de dood om ons naar de vrijheid te brengen. En als we worden aangevallen, houden we Zijn naam omhoog tot we als overwinnaar uit de strijd komen. God zal voor ons strijden, dat heeft Hij gedaan. Wij hoeven alleen te belijden dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Houd dat vol, zoals Mozes de staf omhoog hield. Dan kun je daarna een altaar bouwen en je dankoffer brengen, want de Heer is je banier.