woensdag 3 september 2014

De herderkoning

Jesaja 40:11
‘Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.’

De herdersjongen David werd tot koning gezalfd. De herder werd koning. Als herder versloeg hij de reus Goliath en als koning versloeg David alle vijanden rondom Israƫl, zodat Salomo in vrede kon leven en regeren. Er zit veel symboliek in deze verhalen. Jezus, de goede herder, versloeg de reus die Zonde heet en bevrijdde Zijn volk van alle vijanden, zodat we nu vanuit Gods shalom (Salomo, vrede) kunnen leven. Het herdershart van Jezus zorgt voor barmhartigheid en bewogenheid. Hij kan meevoelen met onze zwakheden en leidt ons naar rustige wateren. Hij verkwikt onze ziel met Zijn heilzame woorden. Niets kan je deren, want de Herder neemt je desnoods in Zijn armen en draagt je. Of je nu een volwassen gelovige bent of net ontdekt hebt wie je Herder is, Hij heeft je even lief. Jezus heeft als mens geleden aan het kruis, maar na Zijn opstanding uit de dood heeft Hij het koningschap aanvaard. Hij zit nu op Zijn troon bij de Vader, maar Zijn hart verandert nooit. Of Hij nu knecht is of Koning, Hij is vol liefde en genade. Gods kinderen zijn volkomen veilig en geborgen bij Hem. Besef steeds wie je Herder is en weet je veilig in Zijn armen.