dinsdag 16 september 2014

Een kwestie van zien

Markus 8:29
‘Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’’

Johannes de Doper liet vanuit de gevangenis vragen, of Jezus de beloofde Messias was. Hij twijfelde, omdat hij naar zichzelf keek en naar zijn omstandigheden. Aan de discipelen van Jezus wordt dezelfde vraag gesteld: ‘Wie denken jullie dat ik ben?’ Het antwoord van Petrus komt meteen: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus legt dan uit, dat Petrus een openbaring uit de hemel heeft gekregen, om dat te kunnen antwoorden. Met andere woorden, het is onnatuurlijk om niet naar jezelf te kijken, maar naar Jezus. Het grootste geheim van het nieuwe verbond is, dat de focus is verlegd van de daden van de mens naar de daden van God. Wil je overtuigd worden, kijk dan naar Jezus in plaats van naar jezelf. Jezus is de Zoon van God, Hij alleen geeft leven. Hoe meer we onze focus richten op Hem, hoe meer we onze eigen gevoelens en gedachten kunnen vergeten. Johannes de Doper kreeg als antwoord, dat blinden gingen zien en lammen gingen lopen. Dat moest hem overtuigen en zijn focus verleggen. Want wie alleen zichzelf ziet, ziet Jezus niet.