donderdag 25 september 2014

Een nieuw verbond

2Corintiƫrs 3:14
‘Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.’

Mozes bracht de Wet mee terug naar het volk, maar Jezus kwam met genade, Hij bracht zichzelf. De wet versluiert je gedachten, waardoor je hart zijn hardheid houdt. Maar Jezus haalt de sluier van hardheid weg en maakt je hart zacht door liefde. Mozes wordt nog steeds verheerlijkt en Jezus wordt nog steeds verworpen. Behalve bij degenen die Gods liefde hebben herkend in Zijn Zoon. De wet brengt veroordeling, genade geeft vrijspraak. De wet eist, genade schenkt. Er is geen enkele overeenkomst tussen wet en genade. En mensen proberen nog steeds de twee te vermengen, maar dat gaat niet. Het nieuwe verbond van genade is geen voortzetting van het oude, het is wat het zegt te zijn, een nieuw verbond. Nieuw, helemaal compleet nieuw. De profeet Jesaja had het al gezegd, dat God iets nieuws zou doen en wij hebben het zien uitspruiten. Het nieuwe is Jezus, het is Gods liefde, het is Gods Geest die harten zacht maakt en van binnenuit vernieuwt. Geen gedwongen regels, maar vrijheid. Geen veroordeling en schuld, maar vergeving en verzoening. Waarom nog proberen een goed mens te worden, als je in Jezus volmaakt bent. Ga leven vanuit het nieuwe perspectief, dat God in jou een werk is begonnen en dat Hij het ook zal volmaken. De vrucht van de Geest is een vrucht, geen opdracht.