woensdag 17 september 2014

Eenvoud en volle vreugde

Handelingen 2:46
‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.’

In Jeruzalem zie je dat er gebruik wordt gemaakt van de tempel, maar dat zal alleen het tempelplein zijn geweest, want de weg die God geopend had aan het kruis, de voorhang was opengescheurd, die was allang weer dicht. Maar op het tempelplein spraken de discipelen het volk toe. Ze spraken over Jezus, over vergeving en herstel. En de mensen zochten elkaar op in de huizen, om te eten en om er met elkaar over te praten. Er was iets in beweging gezet door de Heilige Geest. Niet in een gebouw, maar in de harten van mensen. De liefde begon vrucht te dragen, ze gingen delen met elkaar. Allereerst werd Christus gedeeld, dagelijks braken ze het brood aan huis, en vervolgens deelden ze hun bezittingen met elkaar. Trouw en eensgezind werden ze. Daar gaat het om. Die trouw en eensgezindheid werd gezien, er werden dagelijks mensen toegevoegd. Terug naar de eerste gemeente betekent, dat de Geest weer de ruimte moet krijgen boven de regels en de gewoontes. De Geest van eenvoud en volle vreugde. Het gaat alleen om Jezus.