zondag 28 september 2014

Genadegaven van de Geest

1Corintiƫrs 12:4
‘Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;’

Er is al heel wat geschreven en er wordt van alles geleerd, wanneer het over de Heilige Geest gaat. Hele conferenties over hoe je kan leren in de kracht van de Geest op te treden, alsof het een circustruc is. Gods Geest is ons gegeven toen we tot geloof kwamen. Die Geest is God en is altijd bij ons en in ons. Hij zal ons nooit begeven of verlaten. Het doel van de Geest is om Jezus te verheerlijken en wij mogen dat doen met ons lichaam. We stellen als het ware onszelf beschikbaar, onze stem, onze ogen, onze handen, onze gaven en talenten. De Geest kan die gebruiken, maar het belangrijkste is, dat onze geest is afgestemd op Gods liefde en genade. Soms zeg je een woord, of reageer je op een situatie, en merk je dat het mensen raakt. Een goddelijke aanraking, waardoor je zelf ook wordt ontroerd. Soms treed je krachtig op en lijkt het wel of je boos bent, omdat er zoveel mensen zijn misleid door leugens over de Vader. Je weet niet hoe de Geest zal reageren, want we zijn allemaal anders. Ga er gewoon van uit, dat je wordt geleid en dat de Geest altijd op Jezus is gericht. De Geest verbindt mensen met Gods liefde. Dat kun je elkaar niet leren, alsof het een maniertje is. De Geest is van God en niet van jou. Het gaat om Jezus en om de eer die Hem toekomt. Maak je niet zo druk over welke gaven je wel of niet hebt. Leef gewoon in het besef dat God je liefheeft, dan komt de rest vanzelf.