vrijdag 5 september 2014

Gerechtigheid die het geloof schenkt

Romeinen 4:13
‘Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.’

Abraham en zijn nageslacht, wie zijn dat eigenlijk? Abrahams nageslacht is Christus, lezen we in de Galatenbrief. God sprak met Abraham over Jezus en de zegen die Hij zou brengen. Abraham geloofde Gods belofte over nageslacht, hoewel hij onvruchtbaar was. Dat geloof rekende God hem toe als gerechtigheid. Ook ons wordt datzelfde nageslacht beloofd, hoewel wij door de zonde geestelijk onvruchtbaar zijn. God belooft aan de hele wereld Zijn Zoon Jezus. Wie God gelooft, ontvangt in Christus de hele erfenis. Niet alleen de wereld, maar Gods volheid is je deel. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods heiligheid, al Gods bewogenheid en ga zo maar door, is ons geschonken uit genade. Geloof hoort bij genade en niet bij de wet. Geloof richt zich op God en Zijn belofte, terwijl de wet alleen maar aangeeft dat je onvruchtbaar bent. Abraham hoefde niet te vragen om een zoon, God had een zoon beloofd, dat was genoeg. Wij hoeven niet te vragen om vergeving en een zegen, die hebben we ontvangen in Christus. Als God zegt dat we rein zijn, moeten we dat geloven. Als God zegt dat alle zonden zijn vergeven, moeten we dat aanvaarden. Rust vind je alleen door Gods waarheid te geloven. Zou Hij die ons Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem niet alle dingen schenken?