maandag 1 september 2014

Gereinigd en vergeven

Jeremia 33:8
‘Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn.’

Vergeving en reiniging, dat is wat God aanbiedt. Vergeven en vergeten, maar dat laatste is het moeilijkst. Je kunt iemand vergeven hebben, maar het kwade wat je is aangedaan, of wat je iemand hebt aangedaan kan je blijven hinderen. Ik moet denken aan de koffievlek op mijn nieuwe kleed. De dader heeft vergeving ontvangen, misschien was het een ongelukje en werd het niet eens expres gedaan, maar de vlek blijft. Telkens als je de vlek ziet, denk je weer aan dat ongelukkige moment. Was het maar niet gebeurd. Maar God vergeeft niet alleen, Hij reinigt ook het kleed. Er is niets meer van te zien. Al je zonden zijn vergeven en al je vlekken zijn gereinigd. Je bent schoon, zuiver, rein, heilig en rechtvaardig gemaakt door het bloed van Jezus. Je bewustzijn is gereinigd van je dode werken, je hoeft er niet meer aan terug te denken. Het is de aanklager, de duivel, die je fouten en zonden steeds in je herinnering wil terugbrengen. Weersta hem door te wijzen op het volmaakte offer van Jezus. God heeft mij alles vergeven en ik ben van alles gereinigd.