zaterdag 20 september 2014

God heeft gesproken

Johannes 1:3
‘Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.’

De wetenschap zoekt naar de oorsprong van het leven en naar bewijzen. Ze bedenkt theorie├źn en verklaringen, maar komt nooit op het idee dat er een God is die sprak en het was er. Gelukkig hebben we Gods woord, dat ons kristalhelder vertelt hoe God alle dingen heeft geschapen door de kracht van Zijn woord. Het woord van God is gelijk aan de kracht van God. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De wetenschap moet haar standpunten regelmatig herzien, Gods woord hoeft dat nooit. Als God gesproken heeft, zal de uitwerking zijn, zoals God sprak. Daarom is het zo mooi, dat onze behoudenis niet berust op inspanningen of gedrag van onszelf, maar op het gesproken woord van God. Jezus sprak het uit aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ En ergens anders: ‘Gij zijt nu rein door het woord dat Ik gesproken heb.’