zaterdag 6 september 2014

God is een ontfermer

Micha 7:19
‘Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.’

God is een ontfermer, Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. Als Israƫl voor de zoveelste keer de gevolgen draagt voor haar goddeloze daden, wijst Micha naar God. Hij zal opnieuw komen en zich over ons ontfermen, maar dan met een radicale, definitieve oplossing. Al onze ongerechtigheden zal Hij vertreden en al onze zonden werpen in de diepte der zee. Deze profetie is vervuld door Jezus. Alle zonden, alle schuld, alle ongerechtigheden en alle smarten werden op Hem gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij stierf als de grootste misdadiger en liet de zonden en schuld achter in de dood. Na de opstanding van Jezus wordt niemand meer veroordeeld, of aangeklaagd over zijn gedrag, maar in plaats daarvan is er zegen en leven in overvloed voor ieder die gelooft. In Christus zien we Gods hart in de praktijk. Gods ontferming en bewogenheid brachten verlossing en vergeving, verzoening en bevrijding voor eeuwig. We leven voor eeuwig in Hem.