woensdag 10 september 2014

God is getrouw ondanks onze fouten

Genesis 26:2
[2-3,6]‘Daar verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Reis niet verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat ik je aanwijs. … Dus bleef Isaak in Gerar wonen.’

Vaak hebben we het over Abraham en zijn geloof, maar wat dacht je van zijn zoon Isaac? In een tijd van hongersnood, op weg naar Egypte, waar eten volop was, zegt God: ‘Niet verder reizen, blijf hier en Ik zal je een plaats wijzen.’ God zegt nog meer, maar dat moet je zelf maar lezen in dit hoofdstuk van Genesis. Isaac luistert naar God en blijft in het land van de Filistijnen. Ook daar was de hongersnood, maar Isaac luisterde naar Gods woord en deed wat Hij hem opdroeg. In datzelfde verhaal zie je ook de angst van Isaac en de leugens die hij bedenkt om zijn leven te sparen. Hij loog over zijn vrouw Rebekka en zei dat ze zijn zuster was. Je ziet een man die met geloof naar God luistert en tegelijk uit angst probeert zijn eigen manier te vinden om te overleven. God zegent niet omdat we zo gelovig zijn, maar omdat Hij goed is. Abraham is de vader van de gelovigen, maar hij maakte heel veel fouten en nam veel verkeerde beslissingen. Voor Isaac geldt hetzelfde. Het is alsof God ons leren wil, dat onze fouten Hem niet hinderen ons te zegenen. Als we maar geloof hebben in Zijn liefde en trouw.