donderdag 11 september 2014

Het ene offer heeft eeuwige kracht

Hebreeën 10:14
‘Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.’

Het is voor veel mensen moeilijk te geloven, dat door één offer al hun zonden zijn vergeven, voor altijd. Je hoort dan als reactie, dat je er zelf ook wel iets aan moet doen. Maar alles wat we er zelf aan willen doen, neemt iets weg van de grootsheid van dit ene offer. We beroven Jezus van Zijn eer, als we denken dat we aan Zijn offer nog iets moeten toevoegen. Elke gelovige is voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Een andere reactie die je vaak hoort is: ‘O, maar dan kun je doen wat je wilt.’ Alsof dat het verlangen van elk mens is, om als een beest te gaan leven. Ja, je kan doen wat je wilt, maar God is ook je willen en je werken aan het vernieuwen. Hij doet dat vanuit Zijn vrede. Ondanks je fouten mag je weten, dat je nog steeds volmaakt bent in Gods ogen, door het ene offer van Christus. Maar Zijn Geest is je geschonken en die is bezig je te heiligen van binnenuit. Je gedrag wordt steeds meer in overeenstemming met je volmaaktheid. Het ene offer van Christus krijgt een Goddelijke uitwerking in ons denken en doen, alles voor Zijn glorie.