zondag 21 september 2014

Het werk is voltooid

Genesis 2:2
‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.’

Op de eerste dag van Adam en Eva rustte God van al Zijn werk. Niet omdat Hij moe was, maar omdat het klaar was. De mens hoefde er niets aan toe te voegen, alleen de hof te onderhouden en te verzorgen. Eerst alles gereed maken en dan de mens erin plaatsen, dat is wat God doet en heeft gedaan. Zo is het ook nu nog. Jezus heeft alles herschapen, zelfs de mens is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. De voorhang is gescheurd en wij mogen als Gods kinderen leven in een bevrijde en vernieuwde wereld. De zonde heerst niet langer over ons, we hoeven alleen te bewaren wat God ons heeft gegeven. De geestelijke wapenrusting is om stand te houden, om niet kwijt te raken wat we hebben. We zijn door Jezus is Gods volmaakte rust gebracht. Net als Adam en Eva mogen we ons verwonderen over de prachtige werkelijkheid waarin we leven. We mogen het een naam geven en steeds meer ontdekken, dat alles af is en precies bij ons past.