zondag 7 september 2014

Kracht en wijsheid

1Corintiƫrs 1:24
‘Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,’

Paulus legt uit dat de wereld geen antwoord kan geven op levensvragen. Hij zegt dat er mensen zijn die het zoeken in wonderen en tekenen, in rituelen en manieren van leven. Anderen zoeken naar antwoorden in de wijsheid van filosofen en pedagogen, psychologen en opvoeders. De wereld is vol met deskundigen, elke dag zie je ze op de televisie. Er hoeft maar iets te gebeuren, of een deskundige komt uitleggen hoe het zit. Maar de echte antwoorden, verborgen voor de wereld, zijn te vinden bij Jezus. Hij is Gods wijsheid in eigen persoon. Hoe Hij reageert op mensen en situaties getuigt van hemelse wijsheid en liefde. Ons leven kan vol zitten met vragen, maar de antwoorden vind je alleen bij God. Vertrouw op Zijn kracht, vertrouw op Zijn wijsheid, laat Hem je hart opnieuw overtuigen en je zult wijzer zijn dan de wereld en krachtiger dan een leger. We zijn geroepen in Gods trouw te leven. Hij zal onze kracht en onze wijsheid zijn.