zaterdag 27 september 2014

Meer dan overwinnaar

Richteren 6:16
‘De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’’

De Midjanieten kwamen elk jaar de oogst vernielen en hadden Israël in diepe armoede gestort. Niemand geloofde meer in een oplossing. Ze roepen tot de Here en Hij zendt een profeet naar Gideon. Gideon beklaagt zich en zegt: “Waar is nu de God die onze voorvaderen uit Egypte verloste? Waarom helpt Hij ons niet meer?” Het antwoord is voor Gideon verbijsterend: “Verlos jij Israël zelf maar.” Het ontbrak Gideon aan geloof en hij vraagt om een teken. Dat krijgt hij en dan begint zijn geloof te groeien in een goede afloop. De vragen van Gideon zijn vaak ook onze vragen. Waarom doet God niets? Omdat Hij ons geloof heeft gegeven om zelf handelend op te treden. We moeten onze kracht in Hem gaan beseffen. Paulus schrijft over de kracht, die blijkens in ons werkt. Die kracht moet weer gebruikt worden. Hoe? Door te beseffen dat God je bijstaat. Hij is je helper. Wie of wat er ook tegenover je staat, God zal je helpen die tegenstand te overwinnen. In Christus ben je al meer dan overwinnaar, maar in je gedachten woedt vaak nog een strijd. Die win je ook, door je aan Gods beloftes vast te houden. Gods woord en Gods waarheid, Gods Zoon en Zijn volbrachte werk, Gods Geest en Zijn kracht, ze zijn ons allemaal geschonken. Spreek uit wat je gelooft en laat je niet langer ontmoedigen.