dinsdag 2 september 2014

Nieuwe kleren

Jesaja 61:10
‘Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, ..’

Na de oorlog hadden mijn ouders het niet zo breed. Er moest hard worden gewerkt en het geld groeide niet op je rug, zoals mijn moeder placht te zeggen. Maar zo af en toe had je toch nieuwe kleren nodig. Meestal waren dat de te klein geworden kleren van broer of zus, maar voor de zondag moest er toch wel eens iets worden gekocht. Natuurlijk een of twee maten te groot, want het moest zo lang mogelijk mee kunnen gaan. De nieuwe kleren hingen dan in de kast en mocht je alleen op zondag aan naar de kerk. Zodra je weer thuis kwam, moesten ze de kast weer in en deed je wat oudere kleren aan. Zo bleven je nieuwe kleren netjes. Bij God gaat het anders. Hij heeft ons bekleed met de klederen des heils, dat zijn Gods zondagse kleren en die mogen we altijd aanhouden, want het wordt nooit maandag. Ze passen perfect en kunnen tegen een stootje. Ze zijn vuilafstotend en beschuldiging werend. Je hoeft ze niet voor de sier te dragen, want het is geen decoratie. Je kleren des heils betekenen dat je van binnen en van buiten voor God acceptabel bent, perfect, zoals Jezus. Het is merkkleding van de hoogste kwaliteit. De naam Jezus staat erin. Garantie voor eeuwig. En komt er een vuiltje op, dan wast Hij het er gratis af. Geen afdankertjes, maar alles nieuw en daarom verblijden we ons en juichen we in onze God.