maandag 8 september 2014

Omdat hij mij liefhad

2Samuël 22:20
‘Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.’

David heeft veel zware strijd moeten voeren tegen de Filistijnen, tegen reuzen als de Refaïeten en tegen Saul. Aan het einde van zijn leven schreef hij een lied, waaruit dit vers van vandaag een regel is. Het beschrijft hoe David niet pochte over zijn eigen kracht en eigen daden, maar alleen over Gods hulp en ondersteuning. David was op God gericht bij alles wat hij deed. Van jongs af aan had hij dat gedaan. Hij was een man naar Gods hart. We zien dezelfde instelling bij Jezus. Hij zei, dat Hij zonder Zijn Vader niets kon doen en dat Hij niet de eer van zich zelf zocht, maar van Hem die Hem gezonden had. Wat David opsomt, geldt ook voor Jezus. Hij leidde mij uit de nood, gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad. En datzelfde geldt ook voor ons. God redde ons door Jezus uit ons lijden, dwars door de dood, gaf Hij ons leven, Jezus nam daarin onze plaats in, omdat Hij ons liefhad. Alzo lief had God de wereld.. steeds weer staat Gods liefde centraal. Laten we net als David niet pochen over eigen daden, niet zoeken naar eigen eer, maar God vereren met de vrucht van onze lippen, die Zijn naam belijden.