vrijdag 26 september 2014

Onze hogepriester weet ervan

Hebree├źn 4:15
‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.’

Een God die kan meevoelen wanneer we zwak zijn, of wanneer we ons zwak voelen, is precies wat we nodig hebben. De Bijbel benadrukt, dat God niet alleen kan meevoelen, maar ook bekend is met het probleem van verzoeking en beproeving. Hij heeft het zelf meegemaakt. Jezus werd elke dag beproefd en verzocht. Hij stond onder druk vanaf het moment dat Hij zich bekend maakte als God zelf. De duivel deed zijn aanval op het leven van Jezus vanaf het eerste begin. De kindermoord in Bethlehem is een rechtstreekse aanval op het leven van Jezus. De beproevingen die wij mensen meemaken, moeten ook in dat licht worden gezien. De duivel valt Jezus aan in Zijn volgelingen. Gods kinderen worden met vurige pijlen bestookt. Maar we hebben een trouwe hogepriester, we hebben een rots, een beschermer die het voor ons opneemt. Aanklachten en beschuldigingen worden niet in behandeling genomen, alleen verworpen. We mogen in kwade dagen weten, dat we niet in gevaar zijn. Onze hogepriester Jezus is onze garantie voor een klinkende overwinning. Blijf je in Hem verheugen want de overwinning is al behaald.