maandag 22 september 2014

Tot de dag van heden

Romeinen 11:8
‘..gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.’

Wanneer Gods waarheid niet wordt aanvaard, wanneer menselijke redenering de voorkeur krijgt boven openbaring, dan treedt er geestelijke blindheid en doofheid op. Dat was in Israƫl het geval, toen Jezus er rondging. Hij was Gods openbaring van liefde, genade en waarheid, maar Hij werd veracht, omdat Hij uit Nazaret kwam en zijn vader een timmerman was. Het verstand verdrong de Geest en het werd donker. God had dat voorspeld, toen Hij liet profeteren over een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Die geest kwam niet van God, integendeel, die geest keerde zich tegen God. Maar let op, de profetie eindigt met de woorden: tot de dag van heden. De geest van diepe slaap kan vandaag ten eindekomen. Telkens wanneer mensen Gods liefde herkennen in Jezus, wanneer ze aanvaarden en geloven dat Hij de afdruk is van Gods wezen, dan verdwijnt de blindheid en worden mensen opnieuw geboren. Mensen kunnen dwalen, maar God blijft genadig. Hij schenkt Zijn leven voor eeuwig aan allen die Hem willen aanvaarden als hun verlosser en redder.