woensdag 24 september 2014

Wie Mij gezien heeft

Johannes 14:9
‘Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’

Mensen zien vaak alleen wat ze willen zien, in plaats van wat ze moeten zien. Vooringenomen standpunten, of ongeloof, staan een openbaring van de waarheid vaak in de weg. Jezus kwam naar de aarde om Gods liefde te openbaren. Hij sprak: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen maar om te redden.’ Veel christenen wordt geleerd dat God hen zal oordelen, dat hun daden de doorslag zullen geven over behouden zijn, of verloren gaan. Dat is een wettische gedachte en heeft niets met genade te maken. Niemand kan gered worden door zijn daden, en niemand gaat verloren om zijn daden. Het enige wat telt, is of je Gods liefde wil aanvaarden of niet. Gods genade, geopenbaard aan het kruis, is voor iedereen doorslaggevend. Je gelooft het of niet. Jezus ging rond, vol genade en waarheid. Hij genas zieken, bevrijdde mensen van boze geesten, ontfermde zich over zondaren, hoeren en tollenaars. Tegen de overspelige vrouw sprak Hij: ‘Ik veroordeel u niet.’ Zie je dan nog niet het verschil tussen wet en genade? ‘Ben ik zo lang bij je en herken je nog steeds de Vader niet?’ God is liefde, Hij heeft zich verzoend met de wereld. Het is Gods eeuwige plan dat we in Christus aangenaam zijn voor Hem. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.