vrijdag 30 januari 2015

Levend water uit Gods bron

Jeremia 31:25
‘Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.’

Wanneer je door de hitte trekt en je water raakt op, dan voel je de kracht uit je lichaam trekken. Niet lang daarna zal ook je ziel in nood komen. Als je geen uitkomst ziet in de hitte van het leven, dan kun je worden als de vrouw bij de put. Jezus weet dat zij niet alleen water nodig heeft voor haar lichaam, maar vooral voor haar ziel. Levend water dat je innerlijke kracht vernieuwt, dat is wat God geeft. Je kracht wordt hersteld, wanneer je Gods levende water indrinkt. Dat levende water is Jezus en alles waarvoor Hij staat. Het zijn Gods beloftes, Gods liefde en trouw, Zijn zegen en genade. Hoe vermoeid je ook geworden bent, Jezus kan je kracht herstellen. Hij geeft je meer dan overvloedig naar de rijkdom van Zijn genade. Vertrouw op Zijn woord en verwacht nieuwe kracht. Hij heeft het je beloofd.