woensdag 28 januari 2015

Spreek uit wat je gelooft

Markus 11:23
‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’

Wat een krachtige belofte is dit, maar er staat ook een voorwaarde bij: niet twijfelen in je hart. Jezus sprak tegen een vijgenboom en hij verdorde. Jezus sprak tegen de koorts bij de schoonmoeder van Petrus en de koorts verdween. Jezus sprak tegen de wind en de storm was meteen verdwenen. Jezus sprak tegen de golven en de zee werd glad. Wij moeten leren spreken zoals Jezus sprak, vol geloof dat wat we spreken ook zal gebeuren, ja zelfs moet gebeuren, omdat we spreken in geloof. Op een andere plaats zegt Jezus dat Hij alles zal doen wat we Hem bidden in zijn naam. Want dat is het geheim, Jezus doet het werk, zijn werken, en wij spreken in geloof. Heel veel christenen gaan bidden en God smeken in plaats van te spreken tegen wat hen bedreigt. Ik kom nog even terug op de voorwaarde die Jezus stelt: niet twijfelen in je hart. Geloof gaat vooraf aan het spreken en niet andersom. Begin dan ook niet meteen tegen een berg te spreken, maar spreek naar de maat van je geloof. Spreek vanuit de zekerheid dat het zal gebeuren.