maandag 2 februari 2015

Rust in het volbrachte werk van Jezus

Mattheus 11:28
[28-29] ‘Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.’

Als je bij een dokter of hulpverlener binnenkomt is het eerste wat je hoort: ‘Gaat u zitten.’ Dat is het beste advies wat je kunt krijgen. Het is ook wat Jezus zegt: ‘Ga even zitten en kom tot rust.’ Maria zat aan de voeten van Jezus toen ze het beste deel had gekozen, haar zus Martha was druk bezig en zat vol verwijten. Jezus zegt tegen haar: ‘Martha, ga eens even zitten.’ Door het juk van Jezus – het kruis waaraan Hij stierf – komen we in de rust. We mogen nu bij Hem zitten, het werk is gedaan, er is rust. We praten met elkaar en Zijn woorden zijn vriendelijk en zacht. Hij stelt me gerust en zegt dat alles goed is. Langzaam maar zeker voel ik de rust terugkeren en weet ik weer. Ik mag Zijn juk op me nemen en tot rust komen. Ik mag begrijpen wat Hij voor mij gedaan heeft en wat dat nu voor mij betekent. Dat geeft me rust en ik voel me weer geliefd.