dinsdag 3 februari 2015

We hebben een Vader die voor ons zorgt

Lukas 12:29
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

Het zoeken van Gods koninkrijk is de sleutel om alles te ontvangen. God zelf is je bron, Hij zal geven wat je nodig hebt in een overvloedige mate, zodat je ook kan delen met anderen. Niet omdat je zo hard zoekt, maar omdat Hij van je houdt. Wie Gods koninkrijk zoekt, richt zich op Gods liefde in plaats van op zijn eigen behoeftes. Als je Gods liefde overdenkt, weet je vanzelf dat je niets tekort zal komen. Alleen mensen die Gods liefde uit het oog verliezen, gaan zich zorgen maken en ook de mensen die Hem niet kennen, die nooit van Hem gehoord hebben, de wereld. We moeten die mensen niet veroordelen, maar vertellen over Gods liefde en dat Hij uit genade voorziet. Gods liefde is Jezus, in Hem heeft God de Vader ons verlost, begenadigd en gezegend. Het zoeken van Gods koninkrijk is beseffen dat je zonden zijn vergeven en dat God ze niet meer gedenkt. Je overdenkt wat Jezus heeft gedaan en gezegd, je overdenkt Gods beloftes voor jou tot je beseft, dat er geen enkele reden meer is om je zorgen te maken. De strijd is gewonnen aan het kruis en wordt dagelijks gevierd in je hart.