maandag 2 maart 2015

De liefde is overvloedig

1Corintiers 13:4
‘De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots;’

Als kind van God hoef je op niemand jaloers te zijn, integendeel, je mag mensen laten zien hoe goed je het hebt. Je bent geliefd door God, door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je bent gerechtvaardigd en er is niets meer waarvoor je bang moet zijn. Het oordeel over je leven heeft Jezus op zich genomen. Je bent verzoend met de Vader en leeft onder Zijn goedkeuring en gunst. Je hebt liefde ontvangen en je kunt nu liefde geven. Jezus is Gods zichtbare liefde. Hij wordt de volheid van God genoemd en die volheid heeft Hij ons geschonken, gratis, uit liefde. Wanneer we Hem zien in al Zijn glorie, dan straalt dat op ons af en veranderen we zelf ook van heerlijkheid naar heerlijkheid. Al die stralende, vriendelijke, geduldige, zegenende mensen om je heen, dat moeten wel kinderen van God zijn. Ze kennen Gods beloftes en weten dat hen nooit iets zal ontbreken. Vader zal hen naar de rijkdom van Zijn genade overvloedig voorzien van alles wat ze nodig hebben. Al die heerlijk stralende mensen om je heen, zijn niet trots, want ze weten dat het allemaal genade is. Geen enkele verdienste, alleen maar zegen. Herken je jezelf in dit beeld? Dan leef je zoals God het graag ziet, vanuit Zijn overvloed van genade. Ben je jaloers? Op wie dan?