donderdag 5 maart 2015

Erfgenamen

Titus 3:7
‘.. opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.’

Genade is het middel waardoor God ons tot erfgenamen heeft gemaakt. Maar wat erven we dan en wanneer? De erfenis is het leven zelf, Gods volheid. Je kan je afvragen: Is God arm? Nee, dan is armoede geen deel van de erfenis. Komt God iets tekort? Nee, dan is tekort geen deel van de erfenis. Onze erfenis is Gods volheid, leven en overvloed. Niet om er egoïstisch en gemakzuchtig alleen zelf van te genieten, maar om er overvloedig van te kunnen uitdelen aan anderen. Jezus leert ons: wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Ongeveinsd, oprecht, als een vrucht van het leven dat God heeft geschonken. Eeuwig leven, eeuwige zekerheid, eeuwige veiligheid, eeuwige heelheid. Wanneer je gaat beseffen hoe rijk je gezegend bent in de goddelijke erfenis, zal de bezorgdheid uit je leven verdwijnen en uit dat van anderen.