woensdag 11 maart 2015

Jezus maakt alles mogelijk

Filippenzen 4:13
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’

Deze woorden zijn geschreven door Paulus, dezelfde die ook zegt: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ In Psalm 23 zegt David dat hem niets ontbreekt, want de Heer is bij hem. Dat is precies hetzelfde. Het geheim van een krachtig leven is niet de sportschool, of het trainen van je brein, maar het kennen van Degene die jou kracht geeft. Jezus heeft gezegd: ‘En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Daarom zijn alle dingen mogelijk, niet de dingen die ik wil, maar die Hij wil. Daar gaat het om, we leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem die ons liefheeft. De kracht is in zijn woord. Het evangelie is Gods kracht tot behoud. Alles wat hersteld moet worden, zal worden hersteld door het nieuws dat er geen veroordeling is en dat God voor je is, dat Hij je liefheeft. Als het moeilijkste voor God was op te lossen – onze zonden en schuld – dan is de rest een peulenschil. Het is Gods absolute wil, dat Hij ons met Christus alle dingen schenkt uit genade. Ga niet zelf proberen krachtig te zijn, maar spreek uit wat je van Hem verwacht. Doe net als Paulus en zeg: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Hem, Die mij kracht geeft.’ Dat is geen grootspraak maar geloof.