zaterdag 14 maart 2015

Laat je leiden door de Geest

Galaten 5:16-17
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.’

Elke christen heeft Gods Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam en kan dus kiezen tussen vlees en Geest. Ga ik doen wat God van me vraagt of ga ik doen wat ik zelf wil? Toen Jezus voor die keuze stond, koos Hij voor de Geest. Gods woord was bepalend voor Zijn leven. De duivel kon Hem niet verleiden in de woestijn en ook niet in Getsemane. De houding van Jezus was: niet wat Ik wil, maar Uw wil geschiede. Daarmee koos Hij voor wat God van Hem vroeg. Hij kende Gods wil en was bereid die te doen. Dat is geloof dat God behaagt. Door die houding en dat gedrag van geloof werd niet alleen God behaagd, maar ook de wereld gered. God kan wonderen en grote dingen doen door mensen die bereid zijn Hem te volgen in geloof.