donderdag 12 maart 2015

Leef wetend

1Petrus 1:14
'Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,'

Adel verplicht. Nu we kinderen van God geworden zijn, nu we Gods genadeverbond begrepen en omarmd hebben, mag er verwacht worden dat we niet net doen of we van niets weten. Gaat dit ons nu verplichten een bepaald gedrag te vertonen? Gaan we nu toch weer leven met geboden en verboden? Nee hoor, wees gerust. We zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. Geen slavenjuk meer van wetten en voorschriften van mensen. Maar wel de vruchten van het nieuwe leven. Deze tekst is meer een herinnering aan dat nieuwe leven. Wees je ervan bewust, dat je makkelijk terugvalt in oude patronen. Dat je verkeerd gaat denken, alsof er geen genade is, alsof er niets veranderd is, alsof je nog onwetend bent. Blijf gehoorzaam aan de waarheid. Gehoorzaam, daar zit gehoor in. Luister naar wat Jezus leert over Gods liefde voor jou. Hoor wat de Geest tot de Gemeente zegt. Het zal je bemoedigen, bevestigen, opbouwen en vertroosten.