zaterdag 28 maart 2015

Lijden om Christus wil

Filippenzen 1:29
‘Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,’

God noemt het genade, wanneer je lijden moet vanwege Christus. Aan u is de genade verleend. Lijden om Christus wil betekent dat Hij in jou gezien wordt. Omdat Jezus jouw leven gebruikt om zich te openbaren aan de wereld, richt de haat tegen Hem zich op jou. Je bent bevoorrecht, wanneer je voor Hem mag lijden. Duizenden hebben dat al voor jou gedaan en duizenden zullen het na jou doen. Jezus zegt: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad en die Zich voor ons heeft overgegeven. Zoals nu het lijden overvloedig over ons komt, zo zal Gods heerlijkheid meer dan overvloedig zijn over allen die zich niet hebben geschaamd Zijn naam te belijden voor de mensen.