maandag 16 maart 2015

Neem toe in het kennen van de genade

2Petrus 3:18
‘.. maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.’

Deze raad van de apostel Petrus is zo actueel, dat hij vandaag geschreven zou kunnen zijn. Neem toe in het kennen van de genade, dat wil zeggen, neem toe in het kennen van de Here Jezus. Hij openbaart je Gods wezen en de Heilige Geest doet dat ook. Hij openbaart je Gods hart, liefde, omarming, vergeving, genade, zegen. Hoe meer je gaat begrijpen dat genade niet over jouw gedrag gaat, maar over Gods hart, des te meer kom je in de vrijheid en ga je leven als kind van God. Het allerbelangrijkste in je leven voor nu en voor later is dat je Gods genade leert kennen. Hoe kun je nu toenemen, groeien in de genade? Door je er telkens mee te voeden. Niet mijn gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid telt. Niet mijn karakter, maar Gods karakter is bepalend. Niet mijn goedheid, maar Gods goedheid is me geschonken. Genade wijst altijd naar Jezus en nooit naar jou. Niet naar je fouten of tekortkomingen, die heeft Jezus voor altijd weggedaan. Genade wijst naar Gods volmaaktheid die jou is geschonken uit liefde. Petrus nodigt je uit daarin te groeien.