maandag 9 maart 2015

Ons erfdeel is Jezus

Efeziers 1:11
‘In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil.’

We hebben een goede Vader die wil dat het met Zijn kinderen ook goed gaat. Toen de ‘verloren zoon’ thuis kwam, kreeg hij van zijn vader schone kleren en een ring om zijn vinger. Daarna was het feest omdat hij weer thuis was. Dat is een illustratie voor elke christen die uit de wereld Gods koninkrijk binnengaat. God de Vader bekleedt Zijn kinderen met gerechtigheid en heiligheid, Hij geeft ze de autoriteit om namens Hem te regeren op aarde en maakt ze klaar voor het grote bruiloftsfeest dat voor Jezus wordt gevierd. We zijn voor eeuwig verbonden met Christus en delen voor eeuwig in Zijn erfenis. Al het Zijne is nu ook het onze. Omdat Jezus Gods volheid is, hebben wij die volheid gekregen in Hem. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods kracht, al Gods autoriteit, Zijn hele Naam is ons gegeven, zodat we vrij en in vrede kunnen leven. Zo is Gods wil van voor de grondlegging van de wereld uitgevoerd. Het plan van God is dat we voor eeuwig Zijn kinderen zullen zijn door Jezus Christus. Dat is Zijn wil voor ons en zo heeft Hij het ook gedaan. Ons deel is slechts het erfdeel aan te nemen en eruit te leven door geloof.