woensdag 4 maart 2015

Voor iedereen is er genade

1Timotheus 1:6
‘Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.’

Paulus de apostel is een opmerkelijke persoon geweest. Voor veel mensen is hij de aangewezen persoon als voorbeeld van Gods genade. Religieus gezien een perfect mens, naar de wet gesproken onberispelijk. Dus voor mensen die onberispelijk willen leven: kijk naar Paulus – die toen nog Saulus heette. Hij heeft namelijk dat perfecte religieuze leven weggegooid als vuilnis, omdat het hem niet bij Jezus had gebracht. Integendeel, hij had de gemeente vervolgd en mensen laten doden. Hij was schuldig aan de dood van vele christenen en als zodanig een voorbeeld voor slechte mensen. Zondaren die denken dat ze te slecht zijn om nog in aanmerking te komen voor genade. Paulus is jullie (en ons) voorbeeld. Of je nu super religieus, of super slecht bent, er is genade. Gods lankmoedigheid in het leven van Paulus is het bewijs. Er is genade voor iedereen. Doe net als Paulus, gooi die religiositeit weg en neem de genade aan. Dan ga je leven